Sign in to follow this  
Traveller

Starea DJ din judeţul Gorj

Recommended Posts

Reţeaua de drumuri judeţene din judeţul GORJ

 

 

  1 DJ 605 Limita Jud. Dolj - Slămneşti - Cruşeţ - Urda de Sus - Paişani - Stoina - Ciorani - Căpreni - Cornet - Dealu Spiru - Satu Nou - Pegeni -

                 Hurezani (DN 67B)

  2 DJ 605A Limita Jud. Dolj - Petrăchel - Dănciuleşti - Hălănget - Rădineşti - Bibuleşti - Obârşia - Limita Jud. Vâlcea

  3 DJ 605B DJ 605 (Brăteşti ) - Baloşani - Stejari - Popeşti Stejari - Piscoiu - Obârşia (DJ 605A)

  4 DJ 605C Limita Jud. Vâlcea - Nistoreşti - Alimpeşti 

  5 DJ 607 Limita Jud. Mehedinţi - Gura Şuşiţei 

  6 DJ 651A Limita Jud. Vâlcea - Dănciuleşti (DJ 605A) 

  7 DJ 661 Ţânţăreni (DN 66) - Cocorova - Spahii - Şipotu - Turburea - Bibeşti - Săuleşti - Musculeşti - Petreşti - Bărbăteşti - Vierşani - Jupâneşti

                 - Vidin - Târgu Cărbuneşti - Cojani - Săcelu - Jariştea - Blahniţa de Sus - DJ 661 (Crasna)

 

  • între DN 67 şi Tg. Cărbuneşti este în stare foarte bună, asfaltul e ca în palmă, nicio groapă, asfaltul ori e nou, ori e făcut ca lumea (l-am parcurs doar la lumina lunii pline...). Minus: nu are acostament (dai din drum direct în buruienile de pe margine), dar la ce trafic e pe acolo, îţi permiţi să stai pe mijlocul benzii. (încercaţi să aveţi bicicleta pregătită cf. Codului Rutier, pe mine m-a oprit poliţia cum am intrat în Cărbuneşti că nu mai aveam baterie la far

  8 DJ 662 Capu Dealului (DN 66) - Pârâu - Gilort - Groşerea - Aninoasa - Bibeşti - Andreeşti - Vladimir - Negreni - Ţoţea de Hurezani - Hurezani  

                 (DJ 605)

  9 DJ 663 DN 66 (Dâmbova) - Cârbeşti - Tâlveşti - Urecheşti - Văcarea - Dăneşti - Şasa - Ungureni - Budieni - DN 67 Copăcioasa)

10 DJ 663A DN 66 (Târgu Jiu) - Botorogi - Dăneşti - Ţârculeşti (DJ 674A)

11 DJ 664 DN 66 (Târgu Jiu) - Turcineşti - Sâmbotin - Arsuri - Schela - Limita Jud. Hunedoara

12 DJ 664A Turcinesti (DJ 664) - Rugi - Curpen - Stanesti - Calesti - Ursati (DJ 672B)

13 DJ 665 DN 66 (Iezureni) - Curţişoara - Tetila - Muşeteşti - Bârcaciu - Stănceşti - Drăgoieşti - Crasna - Cărpiniş - Aninişu din Vale - Hiriseşti

                 - Novaci - Cernadia - Baia de Fier - Polovragi - Racoviţa - Limita Jud. Vâlcea

Pe sectiunea Iezureni - Novaci: Asfalt, prin localtati usor valurit, dar in afara este excelent.

 

14 DJ 665A DN 67 (Drăgoieni) - Bălăneşti - Voiteştii din Vale - Grui (DJ 665) 

15 DJ 665C DJ 665 (Crasna) - Dumbrăveni - Buzeşti - Maghereşti - Mogoşani - Bobu - Colibaşi - Pojogeni (DC 20)

16 DJ 665D Pociovaliste (DN 67C) - Sitesti - Bumbeşti Pitic (DN 67)

17 DJ 671 DN 67D (Coşteni) - Apa Neagră - Padeş - Călugăreni - Orzeşti - Valea Mare

18 DJ 671B Limita Jud. Mehedinţi - Valea Motrului - Văgiuleşti - Cârciu - Samarineşti - Valea Bisericii - Motru - Lupoaia - Valea Mănăstirii - Valea  

                    Perilor - Cătunele - Olteanu - Iormăneşti - Glogova - Cămuieşti

19 DJ 671C Ohaba Jiu (DJ 673) - Valea - Covrigi - Vagiulesti (DJ 671B) 

20 DJ 672 DN 67 - Ciuperceni - Pârâu - Câlceşti - Arjoci - Godineşti - Tismana - Gornoviţa - Topeşti - Vâlcele - Boroşteni - Peştişani - Brădiceni

                  - Buduhala (DN 67)

21 DJ 672A Tismana (DJ 672) - Mănăstirea Tismana

22 DJ 672B Bârseşti (DN 67D) - Polata - Ursaţi - Frăteşti - Suseni - Sanatoriul Dobriţa

23 DJ 672C DN 67 - Talpasesti - Stroiesti - Răchiţi - Runcu - Limita Jud. Hunedoara

24 DJ 672D DN 67D (Leleşti) - Dobriţa - Runcu (DJ 672C) 

25 DJ 672E DN 67 (Cornesti) - Stolojani - Arcani - Runcu (DJ 672C) 

26 DJ 673 Ploştina (DN 67) - Miculeşti - Tehomir - Cojmăneşti - Slivileşti - Bolboşi - Ohaba Jiu - Borăscu - Calăparu - Turceni - Broşteni

27 DJ 673A DJ 673 - Trestioara - Drăgoteşti - Mătăsari - Brădet - Strâmba Vulcan - DN 67

28 DJ 674 Vlăduleni (DN 66) - Fărcăşeşti Mosneni - Fărcăşeşti - Valea cu Apă - Peşteana de Jos - Hotăroasa - Urdari - Fântânele - Valea Viei -

                  Murgeşti - Jilţu - Turceni - Ioneşti - Gura Şuşiţei - Picu - Limita Jud. Mehedinţi

29 DJ 674A Târgu Jiu - Bucureasa - Şasa - Brătuia - Trocani - Ţârculeşti - Ţicleni (DJ 675)

30 DJ 674B Rovinari (DN 66) - Negomir - Artanu - Valea Racilor - Raci - Nucetu - Banu - Borascu Gura Mentii - Mentii din Dos -

                    Limita Jud. Mehedinţi

31 DJ 674C Câlnic (DN 67) - Somăneşti - DN 66 

32 DJ 675 Târgu Cărbuneşti (DN 67B) - Ţicleni - Peşteana Jiu (DN 66) 

33 DJ 675A Licurici (DN 67B) - Berleşti - Pârâu - Pojaru (DJ 675C) 

34 DJ 675B Câmpu Mare (DN 67) - Călugăreasca - Dobrana - Prigoaia - Zorleşti - Alimpeşti (DJ 675C)

35 DJ 675C Târgu Logreşti (DN 67B) - Popeşti - Bustuchin - Poiana - Seciuri - Roşia de Amaradia - Becheni - Corsoru - Nistoreşti - Alimpeşti -

                    Ciuperceni de Olteţ - Baia de Fier

Share this post


Link to post
Share on other sites

13 DJ 665 DN 66 (Iezureni) - Curţişoara - Tetila - Muşeteşti - Bârcaciu - Stănceşti - Drăgoieşti - Crasna - Cărpiniş - Aninişu din Vale - Hiriseşti
- Novaci:

 

Asfalt. Prin localtati usor valurit, dar in afara este excelent. Cursieristii sunt pasibili de recorduri.

Share this post


Link to post
Share on other sites

DJ 661 între DN 67 şi Tg. Cărbuneşti este în stare foarte bună, asfaltul e ca în palmă, nicio groapă, asfaltul ori e nou, ori e făcut ca lumea (l-am parcurs doar la lumina lunii pline...). Minus: nu are acostament (dai din drum direct în buruienile de pe margine), dar la ce trafic e pe acolo, îţi permiţi să stai pe mijlocul benzii. (încercaţi să aveţi bicicleta pregătită cf. Codului Rutier, pe mine m-a oprit poliţia cum am intrat în Cărbuneşti că nu mai aveam baterie la far)

 

DN 67C (porţiunea din Gorj, Rânca - Novaci - DN 67): stare excelentă, asfalt ca în palmă, atenţie la stâna de la Rânca şi ciobăneştii ei.

 

11.08.2014

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Sign in to follow this