Sign in to follow this  
Traveller

Starea DJ din judeţul Iasi

Recommended Posts

Reţeaua de drumuri judeţene din judeţul IAŞI

 

 

  1 DJ 201C Limita Jud. Neamţ - Răchiteni - DN 28 

  2 DJ 207A Limita Jud. Neamţ (Storneşti) - Storneşti - Sineşti - Bocniţa - Popeşti (DJ 282D)

  3 DJ 207M Scheia (DN 28 km 7+940) - Alexandru Ioan Cuza 

  4 DJ 208 Limita Jud. Neamţ (Muncelu de Sus) - Mirceşti - Hălăuceşti - Luncaşi - Tudor Vladimirescu - Cosmeşti - Stolniceni Prăjescu - Paşcani

                  - Valea Seacă - Conţeşti - Heci - Lespezi - Buda - Limita Jud Suceava (Buda)

  5 DJ 208F Heci (DJ 208) - Pietrosu - Uda - Tătăruşi - Limita Jud. Suceava (Tătăruşi)

  6 DJ 208G DN 2 - Hălăuceşti - Volintireşti - Hărmăneasa - Movileni - Criveşti - DN 28 (Criveşti)

  7 DJ 208J DN 28 (Miclăuşeni km 9+044) - Butea (DC 82A ) 

  8 DJ 208K DN 2 (km 379+250) - Cristeşti 

  9 DJ 208L DJ 208 (Paşcani km 27+797) - Brăteşti - Mirosloveşti 

10 DJ 208M DJ 208 (km 29+979) - Stolniceni Prăjescu 

11 DJ 208N Lespezi (DJ 208 km 43+525) - Dumbrava - Vânători - DC 131 

12 DJ 208R DN 28 (km 6+875) - Mirceşti (DJ 208) 

13 DJ 244D Limita Jud. Vaslui (Dolheşti) - Ciorteşti - DN 24 

14 DJ 244F DN 24 (Şerbeşti) - Şerbeşti - Dorheşti - Pietriş - Mosna - Bohotin - Grozeşti - Grozeşti (DJ 249)

15 DJ 244G DN 28 (km 133+139) - Podu Hagiului - Cozmeşti

16 DJ 246 Limita Jud.Vaslui (Tuteştii de Sus) - Tuteştii de Sus - Scânteia - Căueşti - Scheia - Drăguşeni - Ipatele - Cuza Vodă - Tungujei -

                  Ţibăneşti - Jigăreni - Văleni - Suhuleţ - Tansa - Limita Jud.Vaslui (Dagita)

17 DJ 247 Bârnova (DN 24 km 180+737) - Dobrovat - Limita Jud.Vaslui (Codăeşti: DN 24 km 15

18 DJ 247A Iaşi (DN 24 km 190+150) - Bârnova (DJ 247 km 2+460) 

19 DJ 248 Iaşi - Lunca Cetaţuii - Dumbrava - Grajduri - Limita Jud.Vaslui (Rediu)

20 DJ 248A Iaşi - Voineşti - Slobozia - Domniţa - Tibana - Gârbeşti - Glodenii Gândului - Războieni - Ţibăneşti - Limita Jud.Vaslui (Ţibăneşti)

21 DJ 248B Vânători (DN 24) - Horleşti - Bogonos - Letcani - Cucuteni - Scoposeni - Horleşti - Lungani - Voineşti - Vocoteşti - Mânjeşti -

                    Budeşti - Hadimbu - Mironeasa - CiocaBoca - Bica - Frenciugi - Limita Jud.Vaslui (Frenciugi)

22 DJ 248C Budeşti (DJ 248B) - Budeşti - Mogoşeşti - Ciurea - Lunca Cetăţuiei (DJ 248)

23 DJ 248D Ciurea (DJ 248C) - Todirel - Cercu - Bârnova - Pietrăria - Păun - Tomeşti - Holboca (DJ 249A)

24 DJ 248E Limita Jud. Vaslui (DN 15D km 3+726) - Alexeşti - Cuza Vodă 

25 DJ 249 Trifeşti (DN 24C) - Lunca Prutului - Şendreni - Frăsueni - Sculeni - Bran - Bosia - Ungheni - Tutura - Moreni - Prisăcani - Măcăreşti -

                  Colţu Cornii - Sălagen - Grozeşti - Scoposeni - Gorban (DN 28)

26 DJ 249A Iaşi (DN 28) - Holboca - Cristeşti - Mânzăteşti - Bosia (DJ 249) 

27 DJ 249B DN 28 (km 92+083) - Osoi 

28 DJ 249C Iaşi (DN 28) - Valea Lungă - Golăeşti 

29 DJ 249D DN 28 (Costuleni) - Prisecani 

30 DJ 249E DN 28 (km 83+170) - Tomeşti - Chipereşti - Ţuţora

31 DJ 280 Strunga (DN 28) - Hăbăseşti - Brătuleşti - Fedeleşeni - Hândreşti - Oţeleni - Limita Jud. Neamţ (Km 21+000) - Limita Jud. Neamţ

                   (Km 33+140) - Piscu Rusului - Zece Prăjini - Dagita - Băluşeşti - Limita Jud. Vaslui

32 DJ 280A Târgu Frumos - Pristeşti - Brăieşti 

33 DJ 280B Târgu Frumos (DN 28 km 26+745 ) - Cucuteni 

34 DJ 280C DN 28 (Leţcani) - Banul - Dumeşti 

35 DJ 280D DN 28A (Ruginoasa) - Heleşteni (DJ 208G)

36 DJ 280E Iaşi (DN 28) - Rediu 

37 DJ 281 Podu Iloaiei (DJ 282D) - Erbiceni - Spinoasa - Belceşti - Tansa - Hodora - Bahlui - Cepleniţa - Bădeni - Feteşti - Sticlăria - Sireţel -

                  Lespezi (DJ 208)

38 DJ 281A Hârlău - Maxut - Deleni - Feledeni - Poiana - Limita Jud.Botoşani (Poiana)

39 DJ 281B Belceşti (DJ 281) - Coarnele Caprei - Boroşoaia - Oneşti - Plugari (DJ 282B)

40 DJ 281C Blăgeşti (DN 28A) - Hărmăneştii Noi - Hărmăneştii Vechi - Boldeşti - Todireşti - Stroeşti - Băiceni - Coasta Măgurii - Cârjoaia -    

                    Cotnari (DN 28B)

41 DJ 281D DN 28B (Cepleniţa) - Cepleniţa - Petroşica - Coarnele Caprei - Focuri - Gropniţa (DJ 282)

42 DJ 281E DJ 281C (km 9+385) - Todireşti 

43 DJ 282 Iaşi - Breazu - Horleşti - Larga Jilia - Movileni - Potingeni - Mălăeşti - Gropniţa - Săveni - Hălceni - Mitoc - Şipote - Iazu Nou -

                  Limita Jud.Botoşani (Iazu Nou)

44 DJ 282B Bivolari (DN 24C) - Traian - Spineni - Sipote - Plugari - Limita Jud. Botoşani (Plugari)

45 DJ 282C DN 24C (Ţigănaşi) - Mihail Kogalniceanu - Borşa - Vlădeni - Hălceni (DJ 282)

46 DJ 282D Potingeni (DJ 282) - Româneşti - Podu Ilioaiei - Scobilţeni - Popeşti - Madârjac (DJ 282E)

47 DJ 282E DN 28 (Bălţaţi) - Lungani - Sineşti - Madârjac - Runcu - Poiana de Sus - Tibana (DJ 248A)

48 DJ 282F Vlădeni (DJ 282C) - Soldona - Alexandru cel Bun - Spineni - Fântânele - Andrieşeni

49 DJ 282G Iaşi - Aroneanu

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Sign in to follow this