Sign in to follow this  
Traveller

Starea DJ din judeţul Olt

Recommended Posts

Reţeaua de drumuri judeţene din judeţul OLT

 

 

  1 DJ 542 Caracal (DN 6) - Redea - Valea Soarelui - Limita Jud. Dolj

  2 DJ 542A Redea (DJ 542) - Rotunda - Bucinişu (DJ 604) 

  3 DJ 543 Corabia (DN 54) - Izbiceni - Limita Jud. Teleorman 

  4 DJ 544 DN 54 - Cruşovu - Brastavăţu - Vişina Nouă - Vădăstriţa - Urzica - Stavăru - Ianca Nouă - Ştefan cel Mare - Potelu (DN 54A)

  5 DJ 544A Corabia (DN 54A) - Vârtopu - Vădăstriţa (DJ 544) 

  6 DJ 546 Limita Jud. Teleorman - Bârseştii de Sus - Sprâncenata - Zănoaga - Dăneasa - Drăgăneşti Olt - Comani - Mărunţei - Bălăneşti -  

                  Coţeana - Brebeni - Slatina - Proaspeţi - Curtişoara - Cherleştii din Deal - Cherleştii Moşteni - Cucueţi - Valea Fetei - Verguleasa -  

                  Poganu (DN 67B)

  7 DJ 546A Brebeni (DJ 546) - Greci - Şerbăneştii de Sus - Şerbăneşti - Crâmpoaia - Nicolae Titulescu - Văleni - Stoicăneşti - Drăgăneşti Olt 

  8 DJ 546B Şerbăneştii de Sus (DJ 546A) - Movileni - Bacea - Potcoava (DJ 703C)

  9 DJ 546C Potcoava (DJ 546) - Perieţi (DJ 653)

10 DJ 546D Şerbăneşti (DJ 546A) - Floru (DJ 703) 

11 DJ 546E Teslui (DJ 546) - Corbu - Beria de Jos - Beria de Sus - Oporelu - Mieşti - Albeşti (DJ 703C)

12 DJ 546F Bălăneşti (DJ 546) - Izvoarele (DJ 653) 

13 DJ 604 Limita Jud. Dolj - Bucinişu - Obârşia - Vişina Nouă - Vădastra - Cilieni (DJ 642)

14 DJ 641 Caracal (DN 6) - Bondrea - Limita Jud. Dolj 

15 DJ 642 Dobrosloveni (DN 64) - Resca - Hotărani - Ghimpaţi - Fărcaşele - Fărcaşu de Jos - Stoeneşti - Slăveni - Gostavăţu - Babiciu - Rudari

                 - Scărişoara - Plăviceni - Jieni - Rusăneşti - Cilieni - Potlogeni - Ţia Mare - Doanca - Izbiceni - Giuvărăşti - Limita Jud. Teleorman

16 DJ 642A Băbiciu (DJ 642) - Traian - Vlădila - Rotunda (DJ 542A) 

17 DJ 643 DN 64 - Bobu - Osica de Jos - Ulmeţ - Dobrun - Chilii - Blaj - Rusăneştii de Sus - Mărgăriteşti - Racoviţa - Balş - Corbeni - Româna

                 - Oboga - Călui - Iancu Jianu - Dobriceni - Limita Jud. Vâlcea

18 DJ 643A Balş (DN 65) - Baldovineşti - Băleasa - Găvăneşti - Gropşani - Vulpeni - Pescăreşti - Tabaci - Prisaca - Simniceni - Plopşorelu -

                    Limita Jud. Dolj

19 DJ 643C Găvăneşti (DJ 643A) - Broşteni - Mardale - Horezu - Curţişoara 

20 DJ 643E Priseaca (DJ 643A) - Dobreţu - Iancu Jianu (DJ 643) 

21 DJ 644 Vlăduleni (DN 64) - Osica de Sus - Şopârliţa - Pârscoveni - Olari - Brănet - Mirila - Leoteşti - Belgun - Bobiceşti - Comăneşti -   

                  Morunglav - Moruneşti - Cepari (DJ 677)

22 DJ 644A Morunglav (DJ 644) - Ghioşani - Limita Jud. Vâlcea

23 DJ 648 Limita Jud. Vâlcea - Trepteni - Vitomireşti (DJ 678B) 

24 DJ 648A Limita Jud. Vâlcea - Dumitreşti (DN 67B) 

25 DJ 651B Limita Jud. Vâlcea - Preoteşti - Dobriceni

26 DJ 653 Slatina (DJ 546) - Zorleasca - Recea - Bălteni - Perieţi - Mierleştii de Sus - Măgura - Cătanele - Moşteni - Schitu - Greci - Bărcăneşti -

                  Vâlcele - Izvoare - Alimăneşti - Stoicăneşti - Crăciunei - Radomireşti - Poiana - Călineşti - Limita Jud. Teleorman

27 DJ 657 Recea (DJ 653) - Valea Mare - Buiceşti - Priseaca - Săltăneşti - Poboru - Creţi - Profa - Chilia - Limita Jud. Argeş

28 DJ 657A Spineni (DJ 703) - Cuza Vodă - Davideni - Profa - Chilia - Pielcani -Ciorica - Cândeleşti - Limita Jud. Argeş

29 DJ 657B Profa (DJ 657) - Mereni - Lăzăreşti - Bărăşti de Cepturi - Ciocăneşti - Chelbeşti - Vlaici - Cârstani - Coloneşti - Bărăşti - Mărunţei -  

                    Gueşti - Măgura - Vităneşti (DJ 703)

30 DJ 657C Mogoşeşti (DN 65) - Constantineşti 

31 DJ 657D DJ 703C - Bârca - Chiţeasca - Negreni - Şuica - DJ 703C (Teiuş) 

32 DJ 657E Creţi (DJ 657) - Spineni (DJ 703) 

33 DJ 677 Limita Jud. Vâlcea - Cârlogani - Scorbura - Cepari - Cocorăşti - Arceşti - Pleşoiu - Salcia - Slătioara - Criva de Sus - Criva de Jos -  

                  Piatra - Piatra Olt

34 DJ 677B DJ 677 (Salcia) - Slatina (DN 65) 

35 DJ 677C Grădinari (DN 64) - Limita Jud. Vâlcea 

36 DJ 678 Câmpu Mare (DN 67B) - Limita Jud. Vâlcea

37 DJ 678B Dobroteasa (DN 67B) - Doneşti - Dejeşti - Stănuleasa - Vitomireşti - Butimanu - Limita Jud. Vâlcea

38 DJ 678E Limita Jud. Vâlcea - Stănuleasa - Lăunele - Sămbureşti (DN 67B) 

39 DJ 678F Oteştii de Jos (DC 35) - Oteştii de Sus - Tufaru - Toneşti - Leleasca (DJ 703D)

40 DJ 678G Limita Jud. Argeş - Sâmbureşti 

41 DJ 679 Limita Jud. Argeş - Tufeni - Stoborăşti - Barza - Ghimpeţenii Noi - Ghimpeţeni - Văleni - Seaca - Mihăeşti - Buşca -

                  Limita Jud. Teleorman

42 DJ 679B Limita Jud. Teleorman - Mandra - Văleni (DJ 679) 

43 DJ 703 Limita Jud. Argeş - Topana - Făgeţelu - Gruiu - Alunişu - Spineni - Vineţi - Bărbălăi - Tătuleşti - Optaşi - Vităneşti - Corbu - Burduleşti  

                 - Ciureşti - Icoana - Tufeni - Limita Jud. Teleorman

44 DJ 703B Limita Jud. Argeş - Bărăştii de Cepturi - Bărăştii de Vede - Limita Jud. Argeş

45 DJ 703C Ciureşti (DJ 703) - Sineşti - Valea Merilor - Potcoava - Fălcoieni - Bălţaţi - Slobozia - Mărgineni - Piscani - Scorniceşti - Constantineşti - Rusciori - Poboru - Cornăţelu - Albeşti - Spătaru - Oteştii de Jos - Poganu (DJ 546)

46 DJ 703D Topana (DJ 703) - Leleasca - Afumaţi - Urşi - Cepeşti - Ibăneşti - Vineşti - Căzăneşti - Cucuieţi (DJ 546)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Sign in to follow this