Sign in to follow this  
Traveller

Starea DJ din judeţul Vaslui

Recommended Posts

Reţeaua de drumuri judeţene din judeţul VASLUI

 

 

  1 DJ 159 Limita Jud. Neamţ - Băceşti - Babuşa - Păltiniş - Slobozia - Racova - Trohan - Pungeşti - Siliştea - Armăşan - Bleşca (DN 2F)

  2 DJ 159A Băceşti (DJ 159 km 0+000) - Gârceni - Pungeşti (DJ 159) 

  3 DJ 159E Gârceni (DJ 159A ) - Mălineşti - Mănăstire Mălineşti 

  4 DJ 207E Rediu (DN 2F) - Brodoc - Bălteni - Răduieşti - Deleşti - Oseşti - Valea Mare - Negreşti (DN 15D)

  5 DJ 207H DN 2F (Vaslui) - Fabrica Ceramica - Chiţoc - Poiana Căprioarei - Poiana Căprioarei - Tabăra de copii

  6 DJ 207J DJ 207E (Deleşti) - Băleşti - Fâstâci 

  7 DJ 241C Limita Jud. Bacău (Stejaru) - Doagele - Poiana Pietrei - Dragomireşti (DN 2F)

  8 DJ 242 Bârlad (DN 24) - Treştiana - Griviţa - Limita Jud. Galaţi 

  9 DJ 242B DN 24A (Popeni) - Limita Jud. Galaţi 

10 DJ 242C Limita Jud. Galaţi (Gara Docăneasa) - Limita Jud. Galaţi (Gara Tălăşmani)

11 DJ 242F Trestiana (DJ 242) - Grăjdeni - Mănăstire Grăjdeni 

12 DJ 242G Vinderei (DJ 242C km 0+000) - Brădeşti 

13 DJ 243 Bârlad (DN 24) - Pogana - Iana - Vadurile - Iezer - Puieşti - Fântânele - Rădeni - Dragomireşti (DN 2F)

14 DJ 243A Pogana (DJ 243) - Crângu Nou - Ciocani - Iveşti - Pogoneşti - Tutova - Criveşti - Pochidia - Satu Nou - Limita Jud. Galaţi

15 DJ 243B Bârlad (DJ 243) - Crâng - Ciocani - Movileni - Coroieştii de Sus - Limita Jud. Băcau

16 DJ 243C DJ 243 (Mărăşeşti) - Voineşti 

17 DJ 243D DJ 243 - Perieni 

18 DJ 243E DJ 243B - Coroieşti 

19 DJ 244 23 August (DN 24A) - Şuletea - Stoişeşti - Gara Banca - Sălcioara (DN 24)

20 DJ 244A DN 24 (Gara Roşieşti) - Roşieşti - Valea lui Darie - Vutcani - Poşta Elan - Stuhuleţ - Rânceni - Berezeni (DN 24A)

21 DJ 244B DN 24B (Creţeştii de Sus) - Şiscani - Tomşa - Hoceni - Dimitrie Cantemir - Gusitei - Poşta Elan - Tupilaţi - Popeni - Găgeşti -

                    Giurcani - Murgeni (DN 24A)

22 DJ 244C Huşi (DN 24B) - Pădureni - Leoşti - Văleni - Urlaţi - Dimitrie Cantemir - DJ 244A (Muşata)

23 DJ 244D Huşi (DN 24B) - Limita Jud. Iaşi

24 DJ 244E DN 24B (Huşi) - Tătărani - Boţeşti - DN 24 (Micleşti) 

25 DJ 244H DJ 244 - Viişoara - Urdeşti - Găgeşti (DJ 244B km 16+906)

26 DJ 244I Murgeni (DN 24A) - Sărăteni - Măluşteni - DC 67

27 DJ 244J DN 24A (Epureni) - Hotga

28 DJ 244K DN 24 (Munteni de Sus) - Tanacu - Bălţaţi - Crăsnăşeni - Leoşti - Vineţesti - Olteneşti - Zgura

29 DJ 244L DJ 244D (Tăbălăşeşti) - Avereşti 

30 DJ 244M DN 24 (Crasna) - Albeşti - Indrici de Sus - DJ 244A (Idrici de Sus)

31 DJ 244N DN 24A - DN 24A (Vetrişoara) 

32 DJ 245 DN 24 (Bârlad) - Drujeşti - Băcani - Vulpăşeni - Ghicani - Alexandru Vlahuţă - Buda - Morăreni - Floreşti - Oprişiţa (DN 2F)

33 DJ 245A Muntenii de Jos (DN 24) - Lipovăţ - Suceveni - Bogdana - Similişoara - Găvanu - Morăreni - Ghergheşti - Valea Lupului - Lunca -  

                    Siliştea - Iana (DJ 243)

34 DJ 245B Ghergheşti (DJ 245A) - Corodeşti - Chetrosu - Drăxeni - Rugăria - Ivăneşti (DN 2F)

35 DJ 245C Băcani (DJ 245) - Băltăţeni - Cepeşti - Rădăeşti - Coroieşti - Bogdăniţa - Schitu (DJ 245A)

36 DJ 245D DN 24 (Sălcioara) - Horoiata - Unţeşti - Ulea - Bogdăneşti - Vişinari - Orgoieşti - Căpuşneni - Fundu Văii - DJ 245A (Lipovăţ)

37 DJ 245E DN 24 (Bulboaca) - Zizinca - Deleni - Moreni - DJ 245L (Costeşti) 

38 DJ 245L DN 24 (Costeşti) - Puntişeni - Chiţcani - Pârveşti - Mănăstirea Pârveşti

39 DJ 245M DN 2F (Poieneşti) - Poieneşti 

40 DJ 246 DJ 247 (Codăieşti) - Reliu Galian - Tăcuta - Focşasca - Limita Jud. Iaşi

41 DJ 246A DN 24 (Moara Domnească) - Fereşti - Bereasa - DJ 247 (Tătărani) 

42 DJ 246B DN 24 - Schitu Movila lui Burcel 

43 DJ 246C Codăieşti - DJ 246 (Mănăstirea Stefan cel Mare) 

44 DJ 247 Limita Jud. Iaşi - Codăesti - Emil Racoviţă - Dăneşti - Bereasca - Telejna - Zăpodeni - Bălteni - Bejeneşti - Sauca - DN 2F (Laza)

45 DJ 248 Limita Jud. Iaşi - Rebricea - Rateşu Cuzei - DN 15 (Podeni) 

46 DJ 248A Limita Jud. Iaşi - Siliştea - Huc - Plopoasa - Rafaila - Buda - DJ 207E (Oseşti)

47 DJ 248B Limita Jud. Iaşi - Negreşti (DN 15D)

48 DJ 248F DN 15D (Negreşti) - Limita Jud. Iaşi

49 DJ 248G DJ 248A - Mănăstirea Rafaila 

50 DJ 280 Limita Jud. Iaşi - Tibănesti - DN 15D (Băceşti)

51 DJ 284 DN 24B (Huşi) - Epureni - Duda - Pâhneşti - Fundătura - Arsura - DN 28 (Ghermăneşti)

52 DJ 284A DN 24A (Popeni) - Mănăstirea Bujoreni

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Sign in to follow this